Študenti 3. ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť sa zúčastnili v dňoch 27. – 28. 10. 2023  workshopového víkendu, ktorý organizovala Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof. Študenti našej fakulty  si precvičili praktické zručnosti v špecifických výkonoch, s ktorými sa stretávajú v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti. Študenti si so sebou odniesli nové zaujímavé poznatky a mali možnosť vypočuť si zaujímavé témy s názornými ukážkami z oblasti urgentnej medicíny (EKG, trakčná dlaha, torakostómia, ECPR a mnohé ďalšie). Nadobudnuté nové vedomosti využijú študenti vo svojej praxi pri záchrane ľudského života. Workshopu sa zúčastnila sa aj vyučujúca z Katedry UZS MUDr. Táňa Bulíková, PhD.