Prvé dva týždne letného semestra 2024 sme opäť strávili na zimných metodických kurzoch na Donovaloch. Aj napriek viacerým upršaným dňom a nie úplne ideálnym snehovým podmienkam verím, že kurz naplnil očakávania a bol pre študentov prínosom. Ďakujem pekne kolektívom FYZ 2. a UZS 1. za aktívnu účasť a spoluprácu a verím, že sa v rámci svojich možností budú aj naďalej venovať aktivitám v prírode.

Mgr. Martin Hrubala