SZU má zastúpenie v Stálej komisii pre etiku a reguláciu umelej inteligencie

Otázkami umelej inteligencie a jej fungovaním v prospech ľudstva sa má zaoberať vytvorená Stála komisia pre etiku a reguláciu umelej inteligencie, ktorej členov vymenovala začiatkom novembra podpredsedníčka vlády a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová. Komisia vznikla ako nezávislý, odborný a poradný orgán Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Novovymenovaná komisia pre umelú inteligenciu bude…