Výsledok VK/29/2023 na miesto riaditeľa Centra pre podporu vnútorného systému kvality SZU (26.9.-13.10.2023)

Dokumenty: DOC753 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vedúceho zamestnanca pre: 1 miesto riaditeľa Centra pre podporu vnútorného systému kvality…

Výsledok VK/23/2023 na vedúce miesta pre Kvestorátne útvary (16.8.-8.9.2023)

Dokumenty: Správca informačných technológií a IT servisu DOC685 Riaditeľ odboru ekonomiky a financovania DOC824 Riaditeľ odbor verejného obstarávania a materiálno technického zásobovania DOC826   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §…

VK/32/2022 – Rektor SZU vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest vedúcich zamestnancov (24. 10. 2022 – 7. 11. 2022)

Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. zákona o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných…