XIX. Vedecko-odborná konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR

Dňa 14.3.2024 sa pod záštitou ministerky zdravotníctva JUDr. Zuzana Dolinkovej v kongresovej sále MZ SR konala XIX. Vedecko-odborná konferencia Národných referenčných centier pre surveillance infekčných chorôb v SR. Konferenciu organizovala Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS)  v spolupráci s Fakultou verejného zdravotníctva SZU, Úradom verejného zdravotníctva SR a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Otvorila ju prezidentka SEVS…

Fakulta verejného zdravotníctva prezentovala v Brne

Vedci a experti z krajín V4+ sa zišli na medzinárodnej konferencii v Brne. Na konferencii SZU reprezentovala MUDr. Ľubica Murínová, PhD. z Oddelenia environmentálnej medicíny FVZ. Konferencia sa konala 11. marca 2024 v Centre pre výskum toxických látok v prostredí (RECETOX) Masarykovej univerzity v Brne. Išlo o Medzinárodnú konferenciu V4+ o životnom prostredí a zdraví…

Na medzinárodnej konferencii sme odprezentovali viacero tém z oblasti prevencie zdravia

Začiatkom marca sa v Košiciach uskutočnila celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa zaoberala multidisciplinárnym prístupom k otázkam prevencie. Fakulta verejného zdravotníctva (FVZ) Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave bola jedným z organizátorov prvého ročníka tohto podujatia. Na slávnostnom otvorení konferencie sa zúčastnili akademickí funkcionári vysokých škôl. Účastníkov konferencie za FVZ SZU v zastúpení prvej pani prorektorky a dekanky FVZ SZU, Doc. MUDr.…