Podporujeme dobrú vec…

Naše študentky sa pravidelne zúčastňujú pri organizovaní a realizácii verejnej finančnej zbierky k Svetovému dňu hemofílie. Tohtoročná zbierka bola realizovaná v dňoch 21.3. – 23.3.2024 v prevádzkach spoločnosti TESCO v Banskej Bystrici a Zvolena. Vyzbierané peniaze sa použijú na realizáciu rehabilitačných pobytov pre hemofilikov. Tentokrát ďakujeme študentkám 2. ročníka študijného odboru ošetrovateľstvo – Alžbete Jurigovej, Silvii Jackovej, Márii Holubčíkovej, Natálii Stašovej,…

Učiteľská mobilita na FOaZOŠ SZU

V dňoch 18.3. – 20.3. 2024 bola na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU uskutočnená teaching mobilita cez program Erasmus+ so zameraním na zvyšovanie jazykových zručností študentov fakulty v anglickom jazyku. Mobility sa zúčastnila Mgr. Hana Sobotková, Ph.D., odborný asistent z Ústavu společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. Počas mobility zrealizovala výučbu vo viacerých študijných…