Názov projektu:Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 15.5.2023

Dátum ukončenia: 19.7.2023

Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o voliteľný mechanizmus klinickej skúšky R01 so zameraním na zdravotné služby súvisiace s alkoholom. Toto NOFO sa vo všeobecnosti zameria na odstránenie rozdielov v liečbe jednotlivcov s poruchou užívania alkoholu (AUD); v rámci tohto zamerania sa kladie dôraz na päť hlavných oblastí:

(1) zlepšenie prístupu k liečbe AUD,

(2) zatraktívnenie liečby AUD,

(3) skúmanie nákladových štruktúr a poistných systémov,

(4) vykonávanie štúdií o šírení a implementácia existujúcich prístupov k liečbe AUD založených na dôkazoch a

(5) znižovanie zdravotných rozdielov ako prostriedku na riešenie rozdielov v liečbe AUD pre populáciu so zdravotnými rozdielmi.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz