Názov projektu: BRAIN Initiative: Development and Validation of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in the Brain (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 16.6.2023

Dátum ukončenia: 9.2.2027

Účel projektu: Účelom tejto iniciatívy Výskum mozgu prostredníctvom pokročilých inovatívnych neurotechnológií® (BRAIN) je podporiť výskum, ktorý vyvinie a overí nové nástroje na uľahčenie podrobnej analýzy zložitých obvodov a poskytne pohľad na bunkové interakcie, ktoré sú základom funkcie mozgu. Nové nástroje a technológie by mali informovať a/alebo využívať špecifickosť typu bunky a/alebo okruhu. Plány na overenie užitočnosti nástroja/technológie budú základnou črtou úspešnej žiadosti. Podporuje sa vývoj nových genetických a negenetických nástrojov na dodávanie génov, proteínov a chemikálií do požadovaných buniek alebo prístupov, od ktorých sa očakáva, že sa zamerajú na špecifické typy buniek a/alebo okruhy v nervovom systéme s väčšou presnosťou a citlivosťou ako v súčasnosti zavedené metódy. Veľmi žiadané sú nástroje, ktoré možno použiť v mnohých druhoch/modelových organizmoch namiesto tých, ktoré sú obmedzené na jeden druh. Žiadosti, ktoré poskytujú prístupy, ktoré prelomia existujúce technické bariéry na podstatné zlepšenie súčasných schopností, sú veľmi podporované.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz