Názov projektu:BRAIN Initiative: Development of Novel Tools to Probe Cell-Specific and Circuit-Specific Processes in Human and Non-Human Primate Brain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 8.5.2023

Dátum ukončenia: 8.6.2024

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania v rámci iniciatívy Výskum mozgu prostredníctvom pokročilých inovatívnych neurotechnológií (BRAIN) je podporiť žiadosti, ktoré budú vyvíjať a overovať nové nástroje na uľahčenie podrobnej analýzy a manipulácie so zložitými obvodmi vo veľkých mozgoch. Kritickému pokroku v liečbe mozgových porúch u ľudskej populácie bráni naša nedostatočná schopnosť monitorovať a manipulovať s obvodmi bezpečným, minimálne invazívnym spôsobom. Klinická intervencia s novými nástrojmi špecifickými pre bunky a okruhy si bude vyžadovať rozsiahly zameraný výskum určený na odstránenie bariér pre cielenú manipuláciu s okruhmi. Okrem identifikácie a odstraňovania prekážok predstavuje potreba vymedziť dysfunkčné obvody ďalšie výzvy. Neuroveda zažila v poslednom desaťročí pôsobivý prílev nových vzrušujúcich výskumných nástrojov, najmä od spustenia iniciatívy BRAIN. Väčšina týchto nástrojov na mapovanie, monitorovanie a manipuláciu so špecifickými bunkami a okruhmi však bola vyvinutá na použitie v modelových organizmoch, predovšetkým hlodavcoch, rybách a muchách. Tieto špičkové nástroje sa čoraz viac prispôsobujú väčším mozgom cicavcov a čo je dôležitejšie, objavujú sa ako potenciálne ľudské terapeutické stratégie pre mozgové poruchy. Stredobodom tejto iniciatívy je naliehavá potreba vyvinúť nástroje na použitie vo veľkých mozgoch alebo tých, ktoré sú priamo relevantné pre ľudský mozog. Iniciatíva podporí počiatočný dôkaz zásadných štúdií zameraných na preukázanie uskutočniteľnosti použitia špičkových prístupov u ľudí a iných druhov cicavcov (napr. primátov (okrem človeka) [NHP]/ovce/ošípané).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz