Názov projektu: BRAIN Initiative: Integration and Analysis of BRAIN Initiative Data (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 13.4.2023

Dátum ukončenia: 8.6.2024

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyžaduje žiadosti na vývoj informačných nástrojov na analýzu, vizualizáciu a integráciu údajov súvisiacich s iniciatívou BRAIN alebo na zlepšenie nášho chápania mozgu. V rámci programov budovania informačnej infraštruktúry pre Iniciatívu BRAIN NOFO podporuje viacero rôznych, ale súvisiacich aktivít. Patrí medzi ne úprava existujúcich nástrojov na analýzu a vizualizáciu, aby sa zaoberali údajmi BRAIN Initiative a integrácia rôznych typov súborov údajov BRAIN Initiative. Povolené je aj navrhovanie vývoja nových nástrojov na prácu s údajmi iniciatívy BRAIN. Nástroje podporované v rámci tohto NOFO budú využívať príslušné dátové štandardy a budú zostavené tak, aby ich bolo možné integrovať do dátových úložísk, pričom obe sú vytvorené v rámci ocenení v rámci iných NOFO informačného programu iniciatívy BRAIN. Nástroje musia byť užívateľsky prívetivé pri prístupe a analýze údajov z príslušných archívov údajov a mali by analyzovať/vizualizovať údaje bez toho, aby používatelia museli údaje sťahovať. Nástroje by tiež mali umožňovať kombináciu údajov na analýzu/vizualizáciu z viacerých miest.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz