Názov projektu:Chemical Screening and Optimization Facility (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 19.5.2023

Dátum ukončenia: 4.4.2026

Účel projektu: NICHD má najmodernejšie zariadenie chemickej syntézy a optimalizácie na pokrok vo vývoji nehormonálnej antikoncepcie a produktov súvisiacich s reprodukčným zdravím. Toto zariadenie má schopnosti a kapacitu pre predklinické služby vrátane štúdií umožňujúcich oslobodenie od vyšetrovacích zariadení (IDE) alebo výskumných nových liekov (IND) (napr. generovanie proteínov, röntgenová kryštalografia, vysokovýkonný skríning, vzťahy medzi štruktúrou a aktivitou, prístup k generovaniu olova, metabolizmus liečiv). Dlhodobým cieľom je umožniť predklinickému kandidátovi na štúdiu IND/IDE, ktorá ponúka bezpečnú terapeutickú možnosť v oblasti antikoncepcie a/alebo indikácií súvisiacich s reprodukčným zdravím (v závislosti od dostupnosti dodávateľa a dostupných finančných prostriedkov).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz