Názov projektu: Competing Revisions to Existing NIH Single Project Research Grants and Cooperative Agreements (Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 24.11.2023

Dátum ukončenia: 24.11.2026

Účel projektu: Národné inštitúty zdravia (NIH) týmto oznamujú príjemcom ceny NIH, že sú k dispozícii finančné prostriedky na žiadosti o revíziu na podporu rozšírenia existujúcich projektov a/alebo programov v rámci udeľujúceho inštitútu alebo centra (IC) uvedeného v oznámení o osobitnom záujme o súťažnej revízii. (NOSI).

Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PA-23-317.html#_Section_III._Eligibility