Názov projektu: Cooperative Agreement for In Vivo High-Resolution Imaging for Inner Ear Visualization (U01 Clinical Trial Required)

Dátum ukončenia: 4.2.2025

Účel projektu: Táto výzva je zameraná na podporu vysokorizikových klinických skúšok na vývoj in vivo štrukturálnych a funkčných zobrazovacích technológií s vysokým rozlíšením pre živé ľudské vnútorné ucho. Navrhované projekty by sa mali zamerať na zlepšenie rozlíšenia súčasných zobrazovacích techník alebo vývoj nových zobrazovacích techník, ktoré dokážu vizualizovať štruktúry vnútorného ucha in vivo s výrazne väčšími detailmi a presnosťou, než je v súčasnosti možné. Štrukturálne a funkčné aspekty, vrátane vizualizácie dynamických prvkov, sú dôležité pre vývoj nových a vylepšených techník. Projekty sa môžu zamerať aj na vývoj nových zobrazovacích sond alebo kontrastných látok, ktoré môžu zlepšiť vizualizáciu štruktúr vnútorného ucha. Očakáva sa, že výskum podporovaný v reakcii na túto príležitosť financovania výrazne zlepší schopnosť vizualizácie sluchových a vestibulárnych komponentov, ako sú vláskové bunky, otolity, membrány, ióny a vaskulatúra. Na dosiahnutie tohto cieľa sa veľmi odporúča multidisciplinárny tímový prístup, ktorý využíva odbornosť každého člena tímu. Štúdie na ľuďoch musia byť navrhnuté na vývoj, pokrok alebo testovanie potrebnej technológie. Akékoľvek prechodné štúdie musia formulovať jasnú cestu navrhovanej metodológie k aplikácii u ľudí v bdelom stave alebo definovať obmedzenia a užitočnosť u ľudí v anestézii.

Táto možnosť financovania podporuje dohodu o spolupráci medzi vedcom projektu NIDCD a výskumným pracovníkom na podporu klinického skúšania, ktoré spĺňa AKÉKOĽVEK z nasledujúcich kritérií:

  • vyžaduje si dohľad FDA,
  • je určené na formálne stanovenie účinnosti alebo má potenciálne vyššie riziká pre účastníkov.

Tieto klinické skúšania iniciované skúšajúcim sa vnímajú ako prínosné z úzkej interakcie, dohľadu a vedenia vyplývajúceho z dohody o spolupráci. Na žiadosť predloženú v rámci tejto možnosti financovania možno navrhnúť iba jedno klinické skúšanie. Nízkorizikové klinické skúšania, ktoré nespĺňajú žiadne z vyššie uvedených kritérií sa odvolávajú na sprievodné zobrazovanie vo vysokom rozlíšení in vivo pre vizualizáciu vnútorného ucha (R01 – klinická skúška voliteľná) RFA-DC-24-004. Výskumníkom sa dôrazne odporúča, aby sa pred predložením obrátili na kontaktnú osobu pre vedecký/výskumný pracovník, aby sa uistili, že je správne NOFO pre ich navrhovaný výskum.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz