Názov projektu: Data Standards for Tobacco Research and Scientific Review Phase 2

Dátum ukončenia: 14.10.2028

Účel projektu: Centrum pre tabakové výrobky (CTP) pri Food and Drug Administration (FDA) pozýva žiadosti na projekty vývoja dátových štandardov a terminológie na podporu vysokokvalitného výskumu tabaku, zefektívnenie vedeckého preskúmania a hodnotenia a v konečnom dôsledku na zlepšenie výsledkov verejného zdravia súvisiacich s užívaním tabaku. Primárnym cieľom je podporovať otvorené štandardy údajov založené na konsenze na použitie pri štúdiách tabakových výrobkov. Sekundárnym cieľom je podporovať a vzdelávať federálne regulačné orgány, tabakový priemysel a globálne organizácie o používaní štandardizovaných údajov na uľahčenie zdieľania, integrácie a analýzy údajov. Projekty sa môžu zamerať na riešenia problémov vývoja a implementácie dátových štandardov a terminológie a/alebo na špecifické koncepty, domény alebo oblasti, kde je potrebná štandardizácia.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz