Dekanka Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave udeľuje dekanské voľno dňa 2.11.2022 všetkým študentkám a študentom fakulty FOaZOŠ SZU v súvislosti s 1. novembrom, štátnym sviatkom SR, v snahe umožniť uctiť si pamiatku zosnulých.


prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH