Názov projektu: Discovery of in vivo Chemical Probes for the Nervous System (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 13.12.2023

Dátum ukončenia: 8.1.2027

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (NOFO) je podporiť výskumníkov, ktorí majú záujem a schopnosť spojiť úsilie pri objavení chemických sond in vivo pre nové mozgové ciele. Očakáva sa, že žiadatelia budú mať k dispozícii východiskové zlúčeniny (overené výsledky) na chemickú optimalizáciu a biologické testy na testovanie nových analógových zlúčenín.

Prostredníctvom tohto NOFO chce NIH stimulovať výskum v 1) objavovaní a vývoji nových malých molekúl na ich potenciálne využitie pri pochopení biologických procesov relevantných pre misie Národného inštitútu duševného zdravia (NIMH), Národného inštitútu pre zneužívanie drog (NIDA) , National Eye Institute (NEI) a/alebo National Institute on Aging (NIA) a 2) objav a/alebo validácia nových biologických cieľov, ktoré budú informovať o štúdiách mechanizmov ochorení mozgu. Dôraz sa bude klásť na projekty, ktoré poskytujú nový pohľad na dôležité biologické ciele a biologické procesy súvisiace s chorobami.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-24-088.html#_Section_III._Eligibility