Názov projektu: Early-stage Biomedical Data Repositories and Knowledgebases (R24 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 30.8.2023

Dátum ukončenia: 26.1.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o financovaní (NOFO) podporuje vývoj počiatočných alebo nových úložísk údajov a databáz znalostí, ktoré by mohli byť cenné pre komunitu biomedicínskeho výskumu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz