Názov projektu: Genomic Community Resources (U24 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 2.3.2023

Dátum ukončenia: 26.1.2026

Účel projektu: Na uľahčenie genomického výskumu a šírenia svojich produktov NHGRI podporuje nové aj existujúce genómové zdroje, ktoré majú pre výskumnú komunitu preukázanú širokú hodnotu. Ocenenia v rámci tohto FOA podporia vývoj a distribúciu vysokohodnotných genómových zdrojov cenných pre základný aj klinický výskum genomiky.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz