Názov projektu: Impacts of climate change across the cancer control continuum (R21 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 30.3.2023

Dátum ukončenia: 8.5.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) má za cieľ podporiť inovatívny výskum relevantný pre pokrok v chápaní účinkov zmeny klímy v rámci kontinua kontroly rakoviny, od etiológie rakoviny a rizík rakoviny cez prežitie a spôsoby, ako predchádzať negatívnym účinkom na zdravie alebo ich zmierňovať. To zahŕňa, ale nie je obmedzené na štúdie na zlepšenie vedomostí o vplyve environmentálnych účinkov súvisiacich so zmenou klímy na riziká, kontrolu a správanie rakoviny.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz