Názov projektu: Integrated Functional Mapping and Molecular Profiling of Cell Ensembles Encoding the Effects of Addictive Substances in Rodents (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 7.12.2023

Dátum ukončenia: 24.2.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) sa zameriava na podporu výskumných programov, ktoré prijímajú inovatívne škálovateľné technológie na inventarizáciu, registráciu a molekulárny profil distribuovaných bunkových súborov kódujúcich účinky návykových látok v rôznych štádiách expozície (akútne, chronické, abstinenčné, abstinenčné, relapsy). ). Dôraz je kladený na prístupy schopné integrovať údaje generované meraním dynamiky bunkovej aktivity u hlodavcov v populačnom meradle s inými granulárnymi dátovými modalitami zozbieranými z rovnakých buniek v jednobunkovom rozlíšení, ako je transkriptomická trieda, epigenetický stav, konektivita a priestorové lokalizácia. Hlavným cieľom je informovať o nových modeloch mechanizmov, ktorými sa bunky prijímajú do neuronálnych súborov na kódovanie neurobehaviorálnych stavov spojených so závislosťou.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/rfa-files/RFA-DA-25-023.html#_Section_III._Eligibility