Názov projektu: Leveraging Extant Data to Understand Developmental Trajectories of Late Talking Children (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum ukončenia: 17.11.2024

Účel projektu: Iniciatíva National Institute of Health (NIH) Tackling Acquisition of Language in Kids (TALK) sa snaží podporovať aktivity na lepšie pochopenie raného učenia sa jazyka. NIH TALK pozýva prihlášky na výskumné projekty, ktorých cieľom je ďalej porozumieť vývojovým trajektóriám neskoro hovoriacich detí využívaním existujúcich údajov a vytváraním otvorených a zdieľaných zdrojov údajov na pomoc pri identifikácii vzorcov a prediktorov výsledkov vývoja u neskoro hovoriacich detí a skúmaní potenciálnych základov mechanizmov, rizikových faktorov a následkov.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz