Názov projektu: Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 18.1.2024

Dátum ukončenia: 6.11.2024

Účel projektu: Táto výzva podporuje žiadosti o výskum v oblasti kontroly rakoviny a populačných vied. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu pri presadzovaní výskumných snáh o nových vedeckých nápadoch, ktoré majú potenciál výrazne posunúť výskum rakoviny v oblasti štatistických a analytických metód, epidemiológie, prežívania rakoviny, správania súvisiaceho s rakovinou a behaviorálnych intervencií, poskytovania zdravotnej starostlivosti, digitálneho zdravia a veda o údajoch a veda o implementácii.

Viac informácii o projekte: https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-24-122.html