Názov projektu: Mood and Psychosis Symptoms during the Menopause Transition (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 21.9.2021

Dátum ukončenia: 8.1.2025

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, ktoré podporia mechanistický a translačný výskum nástupu a zhoršenia nálady a psychotických porúch počas menopauzy (alebo perimenopauzy). NIMH sa snaží najmä o výskum, ktorý prispeje k pochopeniu základných neurobiologických a behaviorálnych mechanizmov narušenia nálady a psychózy počas menopauzálneho prechodu a ktorý identifikuje nové ciele pre budúce intervencie v oblasti duševného zdravia alebo snahy o prevenciu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz