Názov projektu: Multidisciplinary Studies of HIV/AIDS and Aging (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 11.12.2023

Dátum ukončenia: 8.5.2027

Účel projektu: Toto NOFO pozýva aplikácie na priesečník HIV a starnutia tým, že navrhuje výskum, ktorého cieľom je splniť nasledujúce ciele:

1) Zlepšiť pochopenie biologických, klinických a sociálno-behaviorálnych aspektov starnutia prostredníctvom infekcie HIV a jej liečby; a

2) Zlepšiť prístupy k testovaniu, prevencii a liečbe infekcie HIV a zvládanie komorbidít, koinfekcií a komplikácií súvisiacich s HIV v rôznych populáciách a kultúrnych prostrediach uplatňovaním súčasných vedeckých prístupov o starnutí.

Navrhovaný výskum musí byť v súlade s prioritami výskumu HIV/AIDS načrtnutými Úradom pre výskum AIDS (OAR) NIH, ako je opísané v NOT-OD-20-018 .

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-24-091.html#_Section_III._Eligibility