Názov projektu: National Cancer Institute’s Investigator-Initiated Early Phase Clinical Trials for Cancer Treatment and Diagnosis (R01 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 15.12.2023

Dátum ukončenia: 8.1.2027

Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) žiada Národný onkologický inštitút (NCI) výskumné projekty, ktoré realizujú klinické štúdie iniciované výskumníkom v počiatočnej fáze (Fáza 0, I a II) zamerané na diagnostické a terapeutické zásahy priamo zamerané na rakovinu. pre výskumnú misiu DCTD a OHAM. Navrhovaný projekt musí zahŕňať aspoň 1 klinické skúšanie súvisiace s vedeckými záujmami jedného alebo viacerých z nasledujúcich výskumných programov: Program hodnotenia liečby rakoviny, Program zobrazovania rakoviny, Program diagnostiky rakoviny, Program výskumu radiácie, Program doplnkovej a alternatívnej medicíny a/alebo programy výskumu HIV a AIDS. Žiadatelia môžu navrhnúť vykonanie pokusu v počiatočnej fáze samostatne alebo v kombinácii s iným výskumným cieľom (cieľmi) podľa potreby. Toto NOFO neakceptuje klinické skúšky fázy III.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-24-085.html#_Section_III._Eligibility