Názov projektu: NHLBI TOPMed: Omics Phenotypes of Heart, Lung, and Blood Disorders (X01 – Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 1.6.2022

Dátum otvorenia: 5.9.2022

Dátum ukončenia: 8.1.2025

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) vyzýva aplikácie, aby používali program TransOmics for Precision Medicine (TOPMed) financovaný NHLBI na generovanie veľkého objemu integrovaných genetických a multi-omických údajov na uľahčenie objavovania molekulárnych mechanizmov srdca, pľúc, krvi a Poruchy spánku (HLBS). V rámci tohto FOA nebudú poskytnuté žiadne finančné prostriedky. Omikové údaje a súvisiace fenotypové údaje budú uložené vo verejnej databáze s riadeným prístupom, ktorú určila NIH, ako je databáza genotypov a fenotypov (dbGaP) a katalyzátor biodát (BDC) NHLBI. Celkovým cieľom je prechod programu z genetickej mapy k mechanizmu (M2) a vyplniť medzery vo vedomostiach, ktoré neboli dostatočne pokryté existujúcimi súbormi údajov TOPMed, čo umožní funkčný výskum genomiky, ktorý urýchli mechanistickú personalizovanú medicínu.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz