Názov projektu:NIA Multi-site Clinical Trial Implementation Grant (R01 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 30.11.2022

Dátum ukončenia: 8.1.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o implementáciu intervenčných klinických štúdií na viacerých miestach (všetky fázy) iniciovaných skúšajúcim. Skúšky by mali byť založené na hypotézach, definovať míľniky a mali by sa vzťahovať na výskumnú misiu NIA. Informácie o misii NIA nájdete na webovej stránke NIA.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz