Názov projektu: NIAID Clinical Trial Implementation Cooperative Agreement (U01 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 29.1.2024

Dátum ukončenia: 14.1.2027

Účel projektu: Táto výzva podporuje žiadosti o spoluprácu pri realizácii vysokorizikových klinických skúšok iniciovaných skúšajúcim a mechanistických štúdií spojených s vysokorizikovými klinickými skúškami. Mechanistická práca v klinických skúškach môže mať veľkú hodnotu, pretože podporuje pochopenie ľudských chorôb a vývoj budúcich terapeutických modalít.V každej žiadosti o spoluprácu pri implementácii klinickej štúdie NIAID (U01) môže byť navrhnutá len jedna klinická skúška.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-24-100.html