Názov projektu: NINDS Exploratory Clinical Trials (UG3/UH3 Clinical Trial Required)

Dátum vydania: 18.4.2022

Dátum ukončenia: 11.3.2025

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na prieskumné klinické skúšky fázy 1 a fázy 2 iniciované výskumným pracovníkom pre Národný inštitút neurologických porúch a mŕtvice (NINDS). Tieto skúšky musia riešiť otázky v rámci poslania a výskumných záujmov NINDS. Môžu zahŕňať štúdie liekov a biologických látok, štúdie uskutočniteľnosti alebo predbežné štúdie účinnosti zariadení a skoré štúdie chirurgických, behaviorálnych alebo rehabilitačných terapií. Všetky prieskumné štúdie fázy 1 musia prispieť k odôvodneniu a poskytnúť niektoré údaje potrebné na informovanie o budúcej štúdii fázy 2, ktorá sa môže vykonať aj ako súčasť súčasnej žiadosti o grant, ak by boli výsledky štúdií fázy 1 povzbudivé. Táto FOA využíva mechanizmus UG3/UH3.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz