Názov projektu:Novel Mechanism Research on Neuropsychiatric Symptoms (NPS) in Alzheimer’s Dementia (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 31.3.2020

Dátum ukončenia: 8.5.2023

Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť žiadosti o štúdie, ktoré rozšíria poznatky o mechanizmoch spojených s neuropsychiatrickými symptómami (NPS) u osôb s Alzheimerovou chorobou (AD) alebo demenciou súvisiacou s Alzheimerovou chorobou (ADRD). Očakáva sa, že zistenia prispejú k mechanickému pochopeniu biobehaviorálnych aj neurobiologických dráh vedúcich k NPS. Zistenia môžu tiež poskytnúť pohľad na nové terapeutické ciele, ktoré možno posunúť do intervencií na liečbu a prevenciu rozvoja NPS pri AD a/alebo ADRD.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz