Názov projektu: Novel Mechanism Research on Neuropsychiatric Symptoms (NPS) in Alzheimer’s Dementia (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 14.6.2023

Dátum ukončenia: 8.9.2026

Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti o štúdie, ktoré rozšíria znalosti o mechanizmoch spojených s neuropsychiatrickými symptómami (NPS) u osôb s Alzheimerovou chorobou (AD) alebo demenciou súvisiacou s Alzheimerovou chorobou (ADRD). Očakáva sa, že zistenia prispejú k mechanickému pochopeniu biobehaviorálnych aj neurobiologických dráh vedúcich k NPS. Zistenia môžu tiež poskytnúť pohľad na nové terapeutické ciele, ktoré možno posunúť do intervencií na liečbu a prevenciu rozvoja NPS pri AD a/alebo ADRD. Toto NOFO používa mechanizmus R01, zatiaľ čo sprievodné oznámenie PAR-23-208 používa mechanizmus R21. Pre mechanizmus R21 môžu byť najvhodnejšie projekty s vysokým rizikom/vysokou návratnosťou, ktorým chýbajú predbežné údaje alebo využívajú existujúce údaje.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz