Názov projektu: Omics Phenotypes Related to Down Syndrome for the INCLUDE Project (X01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 5.12.2023

Dátum ukončenia: 14.3.2026

Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) pozýva aplikácie na zaslanie vzoriek do zdrojov podporovaných projektom NIH INCLUDE (INvestigation of Co-occurring conditions during the Lifespan to Understand Down syndromeE) na generovanie veľkého objemu integrovaných genomických a multi-omických údajov, ktoré budú uľahčiť objavovanie molekulárnych mechanizmov zdravotných stavov súvisiacich s Downovým syndrómom. Výsledné údaje a súvisiace klinické a fenotypové údaje sa stanú súčasťou INCLUDE Data Hub na zdieľanie s výskumnou komunitou. V rámci tohto NOFO nebudú poskytnuté žiadne finančné prostriedky priamo žiadateľom. Žiadateľom sa odporúča, aby navrhli omické testy existujúcich biovzoriek odobratých od jedincov s Downovým syndrómom a kontrol. Program bude akceptovať aplikácie, ktoré navrhujú sekvenovanie celého genómu, vrátane krátkeho a dlhého čítania, sekvenovania exómu, epigenómu a transkriptómu, ako aj proteomického, metabolomického a jednobunkového sekvenovania RNA a sekvenovania ATAC, ak je to opodstatnené. Žiadatelia sa vyzývajú, aby navrhli kohorty nedostatočne zastúpených rasových a etnických skupín alebo zvýšili rasové a etnické zastúpenie existujúcich zbierok.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-24-081.html#_Section_III._Eligibility