Putovná výstava pacientov s rakovinou krvi na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave

Bratislava, 13. marec 2024 – Pacienti s rakovinou krvi sa podelili o svoje osobné príbehy netradičným spôsobom. Vložili ich do umeleckej publikácie a výstavy s názvom Odhalení, ktorá poukazuje na to, čo investície do slovenského zdravotníctva a zdravia konkrétnych ľudí reálne prinášajú a čo zároveň vďaka tomu títo ľudia vracajú krajine a spoločnosti späť. Po Galérii Umelka a Ministerstve zdravotníctva SR putuje…

Details

Výsledok výberového konania 04/2024 na 1 miesto vedúceho experimentálnych zverincov Oddelenia toxikológie (13.3.-2.4.2024)

Dokumenty: Výsledok výberového konania Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta odborného asistenta na Fakultu verejného zdravotníctva SZU v Bratislave nasledovne: 1 miesto vedúceho experimentálnych…

Details

Výsledok výberového konania 03/2024 na 3 funkčné miesta odborného asistenta (13.3.-2.4.2024)

Dokumenty: DOC917 DOC918 Zápisnica o priebehu výberového konania Zápisnica o priebehu výberového konania Zápisnica o priebehu výberového konania Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného…

Details

PRÍPRAVA NA NAJMODERNEJŠIE SIMULAČNÉ CENTRUM

Pre našich študentov plánujeme nové moderné Simulačné centrum. Inšpirovať sme sa boli na Ostravskej Lekárskej fakulte. Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.,  inicioval poučnú návštevu na ostravskej fakulte a spolu so študentami zo Spolku medikov SZU H. Hudecovou, V. Kovalčíkovou a  B. Buganovou detailnejšie spoznali koncept vedeckovýskumnej činnosti a aj fungovanie známeho ostravského…

Details

Pôrodné asistentky absolvovali workshop – Rebozo v praxi pôrodnej asistentky

Katedra Pôrodnej asistencie Fakulty ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií v rámci inovácií vzdelávania dňa 6. 3. 2024 organizovala workshop Rebozo v praxi pôrodnej asistentky, ktorý viedla Anna Kohútová, česká komunitná pôrodná asistentka. Rebozo je špeciálna technika zameraná na podporu ženy počas tehotnosti, pôrodu a šestonedelia. Prostredníctvom jemného prístupu – zavinovania do šatky a využitím reboza (špeciálne tkaný obdĺžnikový pás látky)…

Details

Stretnutie a prednáška pre študentov s predstaviteľmi CareChoice z Írska

Dňa 4.3.2024 sa na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi siete zariadení CareChoice z Írska, ktorá je zameraná špeciálne na starostlivosť o seniorov. Dekanka fakulty FOaZOŠ SZU prof. PhDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH spolu s prodekankou pre zahraničné vzťahy a fakultnú koordináciu mobilít doc. MUDr. Teréziou Krčméryovou, PhD. diskutovali s hosťami o možnostiach vzájomnej spolupráce najmä v oblasti mobilít…

Details

Priority HIV/AIDS Research within the Mission of NIDDK (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Priority HIV/AIDS Research within the Mission of NIDDK (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.3.2024 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) sa snaží stimulovať výskum HIV/AIDS v rámci misie Národného inštitútu pre diabetes a choroby tráviaceho traktu a obličiek (NIDDK), ktoré je v súlade s prioritami výskumu HIV/AIDS…

Details

Continuous Ketone Monitoring for the Safe Use of Sodium-glucose Cotransporter-2 Inhibitors in Type 1 Diabetes (R01 Clinical trial Required)

Názov projektu: Continuous Ketone Monitoring for the Safe Use of Sodium-glucose Cotransporter-2 Inhibitors in Type 1 Diabetes (R01 Clinical trial Required) Dátum vydania: 31.1.2024 Dátum ukončenia: 28.6.2024 Účel projektu: Sodium-glukózový kotransportér-2 inhibítory (SGLT2i), ktoré boli vyvinuté na liečbu diabetu 2. typu (T2D), majú významné ochranné účinky pri ochoreniach srdca a obličiek u ľudí s diabetom…

Details

Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Clinical Trials Not Allowed)

Názov projektu: Mechanistic Studies on Social Behavior in Substance Use Disorder (R01 Clinical Trials Not Allowed) Dátum vydania: 29.1.2024 Dátum ukončenia: 15.8.2024 Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je žiadať aplikácie navrhujúce mechanistický transdisciplinárny výskum na zvieracích modeloch, ktorý integruje prístupy naprieč sociálnou/kognitívnou neurovedou s perspektívami z oblastí s komplementárnymi prístupmi k štúdiu sociálneho správania, s…

Details