Adaptation of Diabetes Control Technologies for Older Adults with T1D (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Adaptation of Diabetes Control Technologies for Older Adults with T1D (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 1.4.2024 Dátum ukončenia: 18.8.2024 Účel projektu: Hlavným cieľom tohto NOFO je podporiť vývoj a testovanie technológií prispôsobiteľných zmenám súvisiacim so starnutím u starších dospelých (vo veku 65 rokov alebo starších) s T1D s cieľom zlepšiť manažment cukrovky a kvalitu života. Starší…

Precision Mental Health: Develop Tools to Inform Treatment Selection in Depression (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Precision Mental Health: Develop Tools to Inform Treatment Selection in Depression (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 3.4.2024 Dátum ukončenia: 19.10.2024 Účel projektu: Účelom tohto fázovaného oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je vytvoriť kanál na urýchlenie vývoja a včasnej validácie prediktívnych nástrojov a/alebo biomarkerov na informovanie o výbere liečby na individuálnej úrovni medzi dvoma alebo viacerými existujúcimi…

New Approaches for Measuring Brain Changes Across Longer Timespans (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: New Approaches for Measuring Brain Changes Across Longer Timespans (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 19.3.2024 Dátum ukončenia: 8.5.2027 Účel projektu: Účelom tejto možnosti financovania je povzbudiť multidisciplinárnych výskumníkov, aby vyvinuli nové prístupy alebo aplikovali existujúce prístupy novými spôsobmi na meranie mozgovej aktivity, konektivity, genomiky alebo iných aspektov v celom vekovom spektre neurovývoja. Hlavným cieľom je rozšíriť…

New Approaches for Measuring Brain Changes Across Longer Timespans (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: New Approaches for Measuring Brain Changes Across Longer Timespans (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 19.3.2024 Dátum ukončenia: 8.5.2027 Účel projektu: Účelom tejto možnosti financovania je povzbudiť multidisciplinárnych výskumníkov, aby vyvinuli prieskumné, veľmi nové nové prístupy alebo inovatívne aplikácie existujúcich prístupov na meranie mozgovej aktivity, konektivity, genomiky alebo iných aspektov v celom vekovom spektre neurovývoja. Hlavným cieľom…

Limited Competition: Research Resource for Natural Product Nuclear Magnetic Resonance Data (R24 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Limited Competition: Research Resource for Natural Product Nuclear Magnetic Resonance Data (R24 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 20.3.2024 Dátum ukončenia: 9.7.2024 Účel projektu: Národné centrum pre doplnkové a integrované zdravie (NCCIH) s Úradom pre doplnky stravy (ODS) žiadajú o žiadosti o pokračovanie zavedeného výskumného zdroja nukleárnej magnetickej rezonancie (NMR), ktorý pozostáva zo surových a metaúdajov z…

Optimizing Health of Children and Adolescents with Perinatal HIV Exposure (U19 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Optimizing Health of Children and Adolescents with Perinatal HIV Exposure (U19 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 20.3.2024 Dátum ukončenia: 31.7.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) pozýva žiadosti o účasť na dohode o spolupráci v rámci výskumného programu na podporu iniciatívy Optimalizácia zdravia detí a dospievajúcich s perinatálnym vystavením HIV. Cieľom tohto NOFO je generovať…

BRAIN Initiative: Data Archives for the BRAIN Initiative (R24 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: BRAIN Initiative: Data Archives for the BRAIN Initiative (R24 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 19.3.2024 Dátum ukončenia: 25.6.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyžaduje žiadosti na vývoj webovo dostupných archívov na zachytávanie, ukladanie a spravovanie údajov súvisiacich s  aktivitami Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN) Initiative. Tímy pre archívy údajov budú spolupracovať s výskumnou…

Technologies and Assays for Therapeutic Genome Editing INDs (U01, Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Technologies and Assays for Therapeutic Genome Editing INDs (U01, Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 22.3.2024 Dátum ukončenia: 27.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je vyžiadať si žiadosti o optimalizáciu a charakterizáciu technológií a testov s potenciálom na využitie a prijatie v regulačných podaniach terapeutík na úpravu genómu. Viac…

Education Activities for Responsible Analyses of Complex, Large-Scale Data (R25- Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Education Activities for Responsible Analyses of Complex, Large-Scale Data (R25- Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 9.4.2024 Dátum ukončenia: 19.12.2024 Účel projektu: Program NIH Research Education Program (R25) podporuje výskumné vzdelávacie aktivity v misijných oblastiach NIH. Zastrešujúcim cieľom tohto programu R25 je podpora vzdelávacích aktivít, ktoré dopĺňajú a/alebo zlepšujú odbornú prípravu pracovnej sily,…