Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Revision Applications for Validation of Biomarker Assays Developed Through NIH-Supported Research Grants (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.10.2026 Účel projektu: Táto výzva podporuje Národný onkologický inštitút (NCI) so žiadosťami o revíziu (predtým nazývané „konkurenčné revízie“) z výskumných projektov NCI R01, ktoré sú v súčasnosti financované. Žiadatelia by mali navrhnúť projekty, od…

Details

Data Standards for Tobacco Research and Scientific Review Phase 2

Názov projektu: Data Standards for Tobacco Research and Scientific Review Phase 2 Dátum ukončenia: 14.10.2028 Účel projektu: Centrum pre tabakové výrobky (CTP) pri Food and Drug Administration (FDA) pozýva žiadosti na projekty vývoja dátových štandardov a terminológie na podporu vysokokvalitného výskumu tabaku, zefektívnenie vedeckého preskúmania a hodnotenia a v konečnom dôsledku na zlepšenie výsledkov verejného…

Details

Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R34 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Ending the Epidemic: New Models of Integrated HIV/AIDS, Addiction, and Primary Care Services (R34 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 20.3.2025 Účel projektu: Účelom tejto výzvy  je podporiť vývoj a testovanie vylepšených modelov starostlivosti, ktoré optimálne integrujú HIV, hepatitídu B a C, závislosť a služby primárnej starostlivosti. Národný inštitút pre zneužívanie drog (NIDA) sa…

Details

Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R61/R33 Basic Experimental Studies with Humans Required)

Názov projektu: Mechanistic Research on Neuromodulation for Substance Use Disorders Treatment (R61/R33 Basic Experimental Studies with Humans Required) Dátum ukončenia: 15.8.2026 Účel projektu: Účelom tejto výzvy  je podporiť klinický výskum, ktorý identifikuje a potvrdí nové ciele pre neinvazívnu stimuláciu mozgu (NIBS) na liečbu porúch súvisiacich s užívaním látok (SUD) a poruchami užívania látok (SUD) –…

Details

ECMO BB 2023

Pozývame vás na 2. ročník ECMO kreditovanej konferencie v Banskej Bystrici. Podujatie je organizované pre všetkých, ktorých zaujímajú novinky vo svete ECMO. Zároveň bude priestor na neformálne rozhovory a tvorbu ECMO programu na Slovensku. Kontakt: +421907291464 ecmo@nspbb.sk PREDBEŽNÝ ZÁUJEM A ZÁUJEM O AKTÍVNU ÚČAST NÁM PROSÍM NAHLÁSTE NA EMAILOVÚ ADRESU

Details

Prednášali sme aj na Taiwane

Len nedávno sa z Taiwanu vrátili naše kolegyne z Oddelenia environmentálnej medicíny Fakulty verejného zdravotníctva, kde sa zúčastnili v meste Kao-siung na 35. ročníku konferencie Medzinárodnej spoločnosti environmentálnej epidemiológie (ISEE).   Slovenskú zdravotnícku univerzitu reprezentovali MUDr. Ľubica Murínová a PhD. a Mgr. Lucia Fábelová, PhD., MPH z Oddelenia environmentálnej medicíny FVZ. Na konferencii odzneli zaujímavé prednášky z rôznych oblastí environmentálnej…

Details

SZU pomáhala seniorom

V sobotu 14. októbra sa v Zichyho paláci v Bratislave pod záštitou prezidentky SR konalo podujatie Senior Friendly 50+ a Slovenská zdravotnícka univerzita bola aj tento rok pri tom. Študenti Lekárskej fakulty pod vedením dr. Tirpákovej a dr. Slobodovej ponúkli účastníkom podujatia “Čísla pre zdravie“ a prezentovali telemedicínsku aplikáciu pre domáci tréning seniorov. Nielen v mesiaci úcty k starším je kľúčové presadzovať filozofiu…

Details

Výstup na Krížnu (1574m) v pohorí Veľká Fatra

Nový akademický rok sme so študentmi fyzioterapie zahájili už pomaly tradičným výstupom na Krížnu (1574m) v pohorí Veľká Fatra. Túru sme absolvovali v rámci predmetov kondičná príprava a rekondično-relaxačné cvičenia. V skorých popoludňajších hodinách sme vyrazili zo Salašiek pri obci Turecká po žltej značke na vrchol, kde sme si, a to aj napriek sviežemu vetru,…

Details

Exploratory studies to investigate mechanisms of HIV infection, replication, latency, and/or pathogenesis in the context of substance use disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Exploratory studies to investigate mechanisms of HIV infection, replication, latency, and/or pathogenesis in the context of substance use disorders (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 15.8.2025 Účel projektu: Táto výzva podporí vysoko rizikové štúdie s vysokým dopadom, ktoré 1) vyvíjajú alebo aplikujú nové nástroje alebo technológie alebo 2) testujú nové hypotézy na…

Details

HIV Vaccine Research and Design (HIVRAD) Program (P01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: HIV Vaccine Research and Design (HIVRAD) Program (P01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum ukončenia: 14.3.2026 Účel projektu: Účelom tejto výzvy je podporovať viaczložkové, multidisciplinárne projekty, ktoré sa zaoberajú vedeckými otázkami relevantnými pre výskum objavovania profylaktickej vakcíny proti AIDS. Môže byť zahrnuté rozsiahle hodnotenie koncepcií vakcín na modeloch primátov (okrem človeka). Viac informácii o projekte:…

Details