Research Projects to Enhance Applicability of Mammalian Models for Translational Research (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Research Projects to Enhance Applicability of Mammalian Models for Translational Research (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 18.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) vyzýva Národný onkologický inštitút (NCI) žiadosti o projekty na rozšírenie, zlepšenie alebo transformáciu užitočnosti modelov rakoviny cicavcov a nádorov pre translačný výskum.…

Details

Analytical and Clinical Validation of Biomarkers for Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Analytical and Clinical Validation of Biomarkers for Alzheimer’s Disease (AD) and AD-Related Dementias (ADRD) (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 16.8.2023 Dátum ukončenia: 6.3.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva žiadosti na urýchlenie zavedenia účinných a spoľahlivých biomarkerov Alzheimerovej choroby (AD) a demencií súvisiacich s AD (ADRD) na použitie pri liečbe/objavovaní…

Details

Device Based Treatments for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Device Based Treatments for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 17.8.2023 Dátum ukončenia: 14.8.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je urýchliť vývoj zariadení na liečbu porúch užívania látok (SUD). Pokračujúci pokrok v technológiách ponúka bezprecedentné príležitosti na vývoj neuromodulačných alebo neurofyziologických zariadení, ktoré sú bezpečnou a…

Details

Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Predoctoral Fellowship (Parent F31)

Názov projektu: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Predoctoral Fellowship (Parent F31) Dátum vydania: 17.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Účelom ocenenia Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Preddoctoral Fellowship (Parent F31) je umožniť nádejným preddoktorským študentom získať individualizované, mentorované výskumné školenia od vynikajúcich sponzorov fakulty a zároveň vykonávať…

Details

Na pôde univerzity sme privítali vzácnu návštevu

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová diskutovala v utorok 22. augusta na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity aj s ministrom zdravotníctva Michalom Palkovičom o fungovaní rezidentského štúdia pre všeobecných lekárov, pediatrov a potrebné špecializácie, vrátane detskej psychiatrie. Rokovania sa zúčastnili aj zástupcovia vyšších územných celkov, školitelia, ale aj mladí rezidenti. Absolventky a absolventi medicíny majú znova od 1. októbra…

Details

Výsledok VK/23/2023 na vedúce miesta pre Kvestorátne útvary (16.8.-8.9.2023)

Dokumenty: Správca informačných technológií a IT servisu DOC685 Riaditeľ odboru ekonomiky a financovania DOC824 Riaditeľ odbor verejného obstarávania a materiálno technického zásobovania DOC826   Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom Bratislave podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §…

Details

Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Alcohol Health Services Research (R01 Clinical Trial Optional) Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o voliteľný mechanizmus klinického skúšania R01 so zameraním na zdravotné služby súvisiace s alkoholom. Toto NOFO sa vo všeobecnosti zameria na odstránenie rozdielov v liečbe jednotlivcov s poruchou užívania alkoholu…

Details

Academic-Industrial Partnerships (AIP) to Translate and Validate In Vivo Imaging Systems (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Academic-Industrial Partnerships (AIP) to Translate and Validate In Vivo Imaging Systems (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 8.8.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Prostredníctvom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) má Národný onkologický inštitút (NCI) v úmysle stimulovať preklad vedeckých objavov a inžinierskeho vývoja v oblasti zobrazovania, vedy o údajoch a/alebo spektroskopických technológií…

Details

Alcohol Treatment, Pharmacotherapy, and Recovery Research (R34 Clinical Trial required)

Názov projektu: Alcohol Treatment, Pharmacotherapy, and Recovery Research (R34 Clinical Trial required) Dátum vydania: 9.8.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Národný inštitút pre zneužívanie alkoholu a alkoholizmus žiada o žiadosti o mechanizmus vyžadovaného klinického skúšania R34 so zameraním na liečbu alkoholu a výskum obnovy. Toto NOFO sa široko zameria na témy relevantné pre liečbu a…

Details

Personal Health Informatics for Delivering Actionable Insights to Individuals (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Personal Health Informatics for Delivering Actionable Insights to Individuals (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 9.8.2023 Dátum ukončenia: 6.11.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je napredovať vo vývoji nových prístupov v oblasti informatiky a vedy o údajoch, ktoré môžu jednotlivcom pomôcť pochopiť a zlepšiť svoje zdravie prostredníctvom praktických poznatkov.…

Details