Opportunities for HIV Cure Strategies at the Time of ART Initiation (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Opportunities for HIV Cure Strategies at the Time of ART Initiation (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 19.9.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je identifikovať liečebné stratégie vhodné na podávanie na začiatku kombinovanej antiretrovírusovej terapie (cART) a/alebo pri reštarte cART po prerušení analytickej liečby (ATI),…

Single Cell Opioid Responses in the Context of HIV (SCORCH) Program: Data Mining and Functional Validation (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Single Cell Opioid Responses in the Context of HIV (SCORCH) Program: Data Mining and Functional Validation (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 21.9.2023 Dátum ukončenia: 14.8.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporovať získavanie údajov zo súborov údajov o jednej bunke na identifikáciu typov buniek, transkriptov, zosilňovačov alebo…

Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Developing novel theory and methods for understanding the genetic architecture of complex human traits (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 26.9.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2027 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva žiadosti, aby porozumeli faktorom, ktoré ovplyvňujú prijímanie a dodržiavanie a trvalé používanie biomedicínskych možností prevencie HIV, aby informovali a…