Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Utilizing Invasive Recording and Stimulating Opportunities in Humans to Advance Neural Circuitry Understanding of Mental Health Disorders (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 6.7.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti, aby pokračovali v invazívnych štúdiách neurálnych záznamov zameraných na otázky týkajúce sa duševného zdravia.…

Details

Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Building in vivo Preclinical Assays of Circuit Engagement for Application in Therapeutic Development (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 6.1.2023 Dátum ukončenia: 8.9.2025 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je identifikovať u zvierat in vivo neurofyziologické a behaviorálne opatrenia na použitie ako testy v ranej skríningovej fáze vývoja liečby.…

Details

Medzinárodná konferencia RECOOP v Budapešti

Pracovníci SZU ako členskej organizácie RECOOP asociácie inštitúcií medicínskeho výskumu z USA a krajín strednej a východnej Európy sa 20. a 21. apríla 2023 zúčastnili 5. medzinárodnej študentskej konferencie a 18. medzinárodnej konferencie Bridges in Life Sciences, spolu s ďalšou stovkou odborníkov z USA, Ukrajiny, Maďarska, Českej republiky, Poľska a Rumunska. Konferencie sa konali v Budapešti. SZU tradične reprezentovali pracovníci Lekárskej…

Details

X. Fakultná konferencia študentskej vedeckej a odbornej činnosti

Dňa 26. Apríla 2023 sa na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila X. Fakultná konferencia ŠVOČ. Tejto konferencie sa zúčastnilo 5 študentov 2.ročníka rôznych odborov Fakulty zdravotníctva, ktorí priniesli aktuálne a veľmi hodnotné témy. Prezentované práce ŠVOČ: Zuzana Pažická (LVMZ, Ing. Katarína Michalcová, PhD.) CYTOGENETICKÁ ANALÝZA ROBERTSONOVÝCH TRANSLOKÁCIÍ AKO NAJBEŽNEJŠÍ TYP CHROMOZÓMOVÝCH…

Details

Small Research Grants for Analyses of Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Data (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Small Research Grants for Analyses of Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Data (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 23.12.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Spoločný fond NIH založil program Gabriella Miller Kids First Pediatric Research Program (Kids First) s cieľom vyvinúť zdroj údajov z pediatrického výskumu vyplnený genómovou sekvenciou a fenotypovými…

Details

Co-infection and Cancer (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Co-infection and Cancer (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 15.12.2022 Dátum ukončenia: 6.11.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je posilniť mechanistické a epidemiologické výskumy zaoberajúce sa úlohami koinfekcie a rakoviny s cieľom objasniť v súčasnosti neetablované cesty v karcinogenéze, ktoré môžu poskytnúť informácie o stratégiách prevencie a liečby…

Details

Clinical Studies of Mental Illness (Collaborative R01) (Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Clinical Studies of Mental Illness (Collaborative R01) (Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 13.12.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) sa snaží podporiť spoločné klinické štúdie, ktoré sa primárne zameriavajú na genetiku duševného zdravia, štúdie biomarkerov a štúdie duševných chorôb (napr. psychopatológia, neurovývojové trajektórie psychopatológie). Žiadatelia by mali požiadať…

Details

NCI Small Grants Program for Cancer Research for Years 2023, 2024, and 2025 (NCI Omnibus) (R03 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: NCI Small Grants Program for Cancer Research for Years 2023, 2024, and 2025 (NCI Omnibus) (R03 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 5.12.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje malé výskumné projekty o rakovine, ktoré možno uskutočniť v krátkom čase s obmedzenými zdrojmi. Grantový mechanizmus R03 podporuje rôzne…

Details

Výsledok VK/02/2023 – Funkčné miesto Asistent (30.1. – 6.2.2023)

Zápisnica: Zápisnica z výberového konania vk-2-2023 Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave v súlade s ustanovením § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest pre Fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej…

Details

NIA Multi-site Clinical Trial Implementation Grant (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu:NIA Multi-site Clinical Trial Implementation Grant (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 30.11.2022 Dátum ukončenia: 8.1.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (FOA) vyzýva na podávanie žiadostí o implementáciu intervenčných klinických štúdií na viacerých miestach (všetky fázy) iniciovaných skúšajúcim. Skúšky by mali byť založené na hypotézach, definovať míľniky a mali by sa vzťahovať na výskumnú misiu NIA. Informácie o misii NIA nájdete…

Details