Názov projektu: Translational Research in Maternal and Pediatric Pharmacology and Therapeutics (R01 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 2.3.2023

Dátum ukončenia: 8.5.2026

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (NOFO) je podporiť translačný a klinický výskum s cieľom

(1) napredovať v presnej medicíne u tehotných osôb, dojčiacich osôb a detí prostredníctvom vývoja nových nástrojov, modelov a iných technológií, ktoré by mohli mať priamy klinický alebo zdravotný vplyv;

(2) zlepšiť pochopenie základných mechanizmov účinku lieku vrátane úlohy detskej ontogenézy a dynamických fyziologických zmien, ktoré sa vyskytujú počas tehotenstva a laktácie; a

(3) objavovať a vyvíjať nové terapeutiká alebo zlepšovať používanie existujúcich liekov alebo prepracovanie liekov na bezpečnejšie a účinnejšie lieky u tehotných a dojčiacich osôb, novorodencov a detí. Celkovým cieľom je zlepšiť bezpečnú a efektívnu presnú terapiu pre tehotné a dojčiace osoby, plody, novorodencov a deti vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz