Understanding Expectancies in Cancer Symptom Management (R01 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Understanding Expectancies in Cancer Symptom Management (R01 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 12.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) bude vyžadovať mechanistický výskum, ktorého cieľom je pochopiť, ako a prečo sa účinky očakávaného výskytu vyskytujú v kontexte rakoviny, objasniť ich úlohu pri zvládaní symptómov rakoviny a identifikovať pacientov,…

Catalytic Tool and Technology Development in Kidney, Urologic, and Hematologic Diseases (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Catalytic Tool and Technology Development in Kidney, Urologic, and Hematologic Diseases (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 11.4.2023 Dátum ukončenia: 8.1.2025 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania je podporiť vývoj inovatívnych, podporných nástrojov a technológií v oblasti obličkových, urologických a hematologických ochorení. Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz

Developing Measures to Advance Quality in Mental Health Care Services (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Developing Measures to Advance Quality in Mental Health Care Services (R01 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 7.4.2023 Dátum ukončenia: 11.10.2023 Účel projektu: Cieľom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť vývoj, testovanie a validáciu opatrení kvality starostlivosti o duševné zdravie zameraných na výsledok vo forme vhodnej na predloženie a schválenie príslušnými…

Implementation Science for Cancer Control in People Living with HIV in Low- and Middle-Income Countries (U01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Implementation Science for Cancer Control in People Living with HIV in Low- and Middle-Income Countries (U01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 6.4.2023 Dátum ukončenia: 16.12.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť implementačnú vedu pre kontrolu rakoviny u ľudí žijúcich s HIV (PLWH) v krajinách s nízkymi a strednými…

Development and Application of PET and SPECT Imaging Ligands as Biomarkers for Drug Discovery and for Pathophysiological Studies of CNS Disorders (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Development and Application of PET and SPECT Imaging Ligands as Biomarkers for Drug Discovery and for Pathophysiological Studies of CNS Disorders (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 7.4.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (NOFO) vyzýva na žiadosti o výskumné granty, ktoré navrhujú vývoj a hodnotenie nových rádioligandov pre…

Developing Measures to Advance Access and Quality in Global Mental Health Services (R34 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Developing Measures to Advance Access and Quality in Global Mental Health Services (R34 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 31.3.2023 Dátum ukončenia: 19.10.2023 Účel projektu: NIMH hľadá žiadosti na podporu vývoja a pilotného testovania metrík prístupu a kvality zameraných na výsledky v globálnom výskume služieb duševného zdravia, ktoré by mohli byť preskúmané, schválené…

BRAIN Initiative Fellows: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Postdoctoral Fellowship (F32)

Názov projektu: BRAIN Initiative Fellows: Ruth L. Kirschstein National Research Service Award (NRSA) Individual Postdoctoral Fellowship (F32) Dátum vydania: 31.3.2023 Dátum ukončenia: 12.8.2025 Účel projektu: Účelom programu Brain Research through Advancing Innovative Neurotechnologies® (BRAIN) Initiative Fellows (F32) je zlepšiť výskumnú prípravu nádejných postdoktorandov na začiatku ich postdoktorandského obdobia, ktorí majú potenciál stať sa produktívnymi výskumníkmi…

Impacts of climate change across the cancer control continuum (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Impacts of climate change across the cancer control continuum (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 30.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Toto oznámenie o príležitosti financovania (NOFO) má za cieľ podporiť inovatívny výskum relevantný pre pokrok v chápaní účinkov zmeny klímy v rámci kontinua kontroly rakoviny, od etiológie rakoviny a rizík rakoviny cez…

Pulmonary Outcomes and Sequelae after Treatment-TB (POST-TB) (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Pulmonary Outcomes and Sequelae after Treatment-TB (POST-TB) (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 30.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (NOFO) je podporiť žiadosti o epidemiologické a pozorovacie výskumné projekty o dlhodobých kardiopulmonálnych následkoch po liečbe tuberkulózy (TBC). Vyšetrovatelia by mali navrhnúť dodatočné testovanie a zber údajov v…

NIDCR Small Research Grants for Analyses of Existing Genomics Data (R03 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: NIDCR Small Research Grants for Analyses of Existing Genomics Data (R03 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 28.3.2023 Dátum ukončenia: 8.5.2026 Účel projektu: Účelom tohto NOFO je oznámiť podporu pre hodnotné výskumné projekty, ktoré sa zaoberajú výskumnými otázkami týkajúcimi sa ľudskej zubnej, orálnej alebo kraniofaciálnej (DOC) biológie a chorôb a stavov prostredníctvom analýzy…