Názov projektu: Pilot Studies for the Spectrum of Alzheimer’s Disease/Alzheimer’s Disease-Related Dementias and Age-Related Cognitive Decline (R61 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 10.1.2022

Dátum ukončenia: 8.1.2025

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je 1) pozvať žiadosti o granty na výskum, ktoré umožnia zber pilotných údajov na podporu testovania v počiatočnom štádiu sľubných farmakologických a nefarmakologických intervencií pri kognitívnych a neuropsychiatrických zmenách spojených s kognitívnym poklesom súvisiacim s vekom a Alzheimerovej choroby (AD) a demencie súvisiacej s Alzheimerovou chorobou (ADRD) v celom spektre od presymptomatických až po závažnejšie štádiá choroby a 2) stimulovať štúdie na zlepšenie dizajnu a metód skúšania.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz