Názov projektu: Prevention and Intervention Approaches for Fetal Alcohol Spectrum Disorders (R34 Clinical Trial Optional)

Dátum vydania: 11.12.2020

Dátum ukončenia: 18.10.2023

Účel projektu: Toto oznámenie o možnostiach financovania (FOA) pre žiadosti o grant na plánovanie R34 sa zameriava na preventívne a intervenčné stratégie pre poruchy fetálneho alkoholového spektra (FASD) počas celého života.

Zámerom tohto FOA je podporiť výskum, ktorý posúva

(1) preventívne prístupy k zníženiu prenatálnej expozície alkoholu a výskytu FASD a

(2) intervencií pri FASD.

Očakáva sa, že výskum realizovaný prostredníctvom tohto mechanizmu bude pozostávať zo štúdií, ktoré sú – podmienka na prípravu a predloženie následných žiadostí o rozsiahlejšie štúdie prevencie alebo intervencie FASD. Žiadatelia, ktorí majú záujem o prieskumné projekty vo fázach, môžu zvážiť FOA (PAR-21-098, možnosť R61/R33).

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz