25. september 2023 patril Svetovému dňu mlieka v školách. Je to medzinárodná udalosť, ktorá je od roku 2000 každoročne podporovaná a propagovaná Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Podstatou tohto dňa je zvýšiť povedomie detí v školách o význame pitia mlieka a upozorniť ich na jeho benefity pre zdravý rast a vývoj v období detstva a dospievania. Mlieko obsahuje výživné a stavebné látky dôležité pre stavbu a rast tela. Je zdrojom minerálnych látok (vápnik, fosfor, draslík), vitamínov (B2 a B12), enzýmov a esenciálnych látok, ktoré si organizmus nevie vyrobiť sám. Mlieko a mliečne výrobky tak pomáhajú naplniť požiadavky na plnohodnotnú výživu detí.

Poslucháči študijného programu Fyziologická a klinická výživa z našej fakulty preto počas pilotnej akcie, ktorá sa konala v budovách SZU na Limbovej 12 a 14, propagovali tento deň rozdávaním letákov, ako aj možnosťou priamej konzumácie mlieka.