Názov projektu: Systematic Testing of Radionuclides in Preclinical Experiments (STRIPE) (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 18.3.2022

Dátum ukončenia: 8.5.2025

Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je vyžiadať si výskumné projekty R01 využívajúce najmodernejšie metódy a modelové systémy rakovinovej biológie na štúdium účinkov rôznych typov žiarenia používaného v terapeutikách na báze rádionuklidov (napr. rádiofarmaceutická terapia) na normálne tkanivo, nádorové bunky a nádorové mikroprostredie.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz