Názov projektu: Targeting Inflammasomes in HIV and Substance Use (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum ukončenia: 14.3.2025

Účel projektu: Cieľom tejto výzvy je podporiť výskum zameraný na preskúmanie mechanizmov aktivácie zápalu a ich prepojenia s neurokognitívnou poruchou (NCD) a imunitnou funkciou u ľudí s HIV a poruchami užívania látok (SUD). Toto NOFO podporuje štúdie na

(1) objasnenie úlohy a základných mechanizmov zápalov pri vírusovej a liekmi indukovanej imunitnej aktivácii,

(2) identifikáciu molekulárnych markerov spojených s inflammasómovými dráhami v NCD a

3) osvetlenie bunkových a tkanivových mikroprostredí, ktoré ovplyvňujú zápaly pri infekcii HIV-1alebo progresii ochorenia u jedincov so SUD.

Celkovým cieľom tohto programu je uľahčiť preklad zistení zápalového výskumu do terapeutických nástrojov, ktoré zlepšujú klinické výsledky u ľudí s HIV.

Viac informácii o projekte: klik na tento odkaz