Názov projektu: Understanding Mechanisms and Outcomes of Trained Immunity (R01 Clinical Trial Not Allowed)

Dátum vydania: 25.1.2024

Dátum ukončenia: 8.1.2027

Účel projektu: Táto výzva podporuje výskum, ktorý zlepšuje pochopenie základných mechanizmov a biomarkerov trénovanej imunity ( tj vrodenej imunitnej pamäte), plus funkčných dôsledkov trénovanej imunity, súvisiacich s 1) vývojom imunitného systému a funkcia, 2) imunita voči vakcínam alebo prirodzeným infekciám alebo 3) alergické ochorenia, autoimunita alebo odmietnutie transplantácie orgánu/tkaniva/bunky.

Viac informácii o projekte:

https://grants.nih.gov/grants/guide/pa-files/PAR-24-112.html