Názov výzvy: Veľké projekty pre excelentných výskumníkov

Cieľ výzvy: Slovensko dlhodobo čelí úniku mozgov a nedostatočnej strategickej podpore excelentných výskumníkov. Cieľom tejto výzvy je pritiahnuť a podporiť špičkových výskumníkov pri realizácii výskumu na výskumných inštitúciách na Slovensku, a tým tento trend obrátiť. Podpora bude smerovať do vybudovania a rozvoja vlastného tímu. Výzva je otvorená pre medzinárodne uznávaných výskumníkov, a to tak zo Slovenska, ako aj zo zahraničia, ktorí budú realizovať svoj výskum na Slovensku. Cieľom projektov je zvýšiť kvalitu výskumu a zároveň zvýšiť medzinárodnú rozpoznateľnosť výskumných tímov. Žiadosť musí podávať výskumník spoločne s výskumnou inštitúciou, na ktorej bude pôsobiť. Výskumná inštitúcia mu musí umožniť slobodu pri realizácii vlastného výskumu, jeho zamerania, uchádzania sa o financovanie a pri výbere výskumníkov do tímu, a to pri dodržaní pravidiel náboru výskumných pracovníkov.

Maximálna výška grantov: 1 500 000 € – 3 000 000 €

Plánované vyhlásenie výzvy: prvý kvartál roka 2023

Viac informácií o projekte: klik na tento odkaz