Medzinárodná konferencia Bridges in Life Sciences 7th Annual Scientific Meeting

Po minuločnom šiestom stretnutí v Bratislave, sa  v dňoch 29. 3. 2012 – 1. 4. 2012 v Budapešti uskutočnila konferencia Bridges in Life Sciences 7th Annual Conference & RECOOP HST Association 2nd General Assembly. Už tradične bola určená pre vedeckých pracovníkov pôsobiacich v rôznych oblastiach vedy a klinického výskumu z partnerských organizácií krajín Českej a…