Slávnostný príhovor rektora SZU k otvoreniu Akademického roka 2021/2022

Vážení študenti, milí kolegovia dovoľte mi na úvod privítať na pôde našej univerzity v prvom rade študentov prvých ročníkov, ktorí sa rozhodli pre svoje štúdium na pôde jednej z našich štyroch fakúlt. Zároveň by som rád opätovne vyslovil poďakovanie všetkým pedagógom, vedecko-výskumným pracovníkom a ostatným zamestnancom za to, že bravúrne zvládli aj to najťažšie pandemické…