Rekordná návšteva na Dni otvorených dverí v Bratislave

Vo štvrtok 9. februára sa na pôde SZU uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý sa konal po dvojročnej pauze opäť prezenčne. Priestory univerzity a jednotlivých fakúlt si prišlo pozrieť vyše 500 záujemcov o štúdium, čo bolo najviac v histórii tohto podujatia. Študenti pre limitované kapacity priestorov vystriedali v troch termínoch o 9:00, 10:00 a 12:00. Najprv ich…

Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health need

Názov projektu: Screening platform and biomarkers for prediction and prevention of diseases of unmet public health need Dátum ukončenia: 15.3.2023 Očakávaný výstup: Výskumné a inovačné projekty, ktoré sa majú podporovať v rámci tejto témy, by sa mali zameriavať na poskytovanie výsledkov, ktoré prispejú ku všetkým nasledujúcim očakávaným výsledkom pre choroby s vysokou neuspokojenou potrebou verejného…

Early Stage Testing of Pharmacologic or Device-based Interventions for the Treatment of Mental Disorders (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Early Stage Testing of Pharmacologic or Device-based Interventions for the Treatment of Mental Disorders (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 2.3.2021 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: NIMH žiada žiadosti o klinické štúdie prostredníctvom série oznámení o možnostiach financovania (FOA), ktoré pokrývajú vývojový kanál intervencie, od prvého testovania na človeku, skorého testovania nových zásahov,…

Secondary Analyses of Existing Datasets of Tobacco Use and Health (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Secondary Analyses of Existing Datasets of Tobacco Use and Health (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 10.3.2021 Dátum ukončenia: 9.3.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je pozvať žiadosti R21, ktoré navrhujú inovatívnu analýzu existujúcich (verejne dostupných) národných reprezentatívnych prierezových a dlhodobých údajov v USA, aby preskúmali nové vedecké…

Maximizing the Scientific Value of Existing Biospecimen Collections (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Maximizing the Scientific Value of Existing Biospecimen Collections (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 10.3.2021 Dátum ukončenia: 9.3.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je pozvať žiadosti R21 na stimuláciu prieskumného výskumu relevantného pre poslanie Úradu pre potraviny a liečivá (FDA) – Centrum pre tabakové výrobky (CTP) s použitím…

Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN): Biologic-based Drug Discovery and Development for Disorders of the Nervous System (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN): Biologic-based Drug Discovery and Development for Disorders of the Nervous System (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.3.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Blueprint Neurotherapeutics Network for Biologics (BPN-Biologics) poskytuje podporu pre objavovanie a vývoj biologickej liečby, od optimalizácie vedenia až po fázu I klinického testovania. Toto oznámenie o…

Innovation Grants to Nurture Initial Translational Efforts (IGNITE): Neurotherapeutic Agent Characterization and In vivo Efficacy Studies (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovation Grants to Nurture Initial Translational Efforts (IGNITE): Neurotherapeutic Agent Characterization and In vivo Efficacy Studies (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.3.2021 Dátum ukončenia: 21.2.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) poskytuje finančné prostriedky na vykonávanie farmakodynamických, farmakokinetických a in vivo štúdií účinnosti, aby sa preukázalo, že navrhované terapeutické…

Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 12.3.2021 Dátum ukončenia: 8.3.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o výskum v oblasti kontroly rakoviny a populačných vied. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu na podporu výskumných snáh o nových vedeckých nápadoch, ktoré majú potenciál…

Understanding and Modifying Temporal Dynamics of Coordinated Neural Activity (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Understanding and Modifying Temporal Dynamics of Coordinated Neural Activity (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 18.3.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Rastúci počet dôkazov naznačuje, že optimálne kognitívne, afektívne a sociálne procesy sú spojené s vysoko koordinovanou nervovou aktivitou. Tieto zistenia naznačujú, že oscilačné rytmy, ich komodulácia naprieč frekvenčnými pásmami, korelácie vrcholových fáz,…

Developing Digital Therapeutics for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial optional)

Názov projektu: Developing Digital Therapeutics for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial optional) Dátum vydania: 23.3.2021 Dátum ukončenia: 7.12.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je urýchliť vývoj digitálnej terapie (DTx) na liečbu porúch užívania látok (SUD). Pokroky v technológiách ponúkajú bezprecedentné príležitosti na vývoj mobilných, webových alebo iných softvérových platforiem na…