Rekordná návšteva na Dni otvorených dverí v Bratislave

Vo štvrtok 9. februára sa na pôde SZU uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý sa konal po dvojročnej pauze opäť prezenčne. Priestory univerzity a jednotlivých fakúlt si prišlo pozrieť vyše 500 záujemcov o štúdium, čo bolo najviac v histórii tohto podujatia. Študenti pre limitované kapacity priestorov vystriedali v troch termínoch o 9:00, 10:00 a 12:00. Najprv ich…

Early Stage Testing of Pharmacologic or Device-based Interventions for the Treatment of Mental Disorders (R61/R33 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Early Stage Testing of Pharmacologic or Device-based Interventions for the Treatment of Mental Disorders (R61/R33 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 2.3.2021 Dátum ukončenia: 16.2.2024 Účel projektu: NIMH žiada žiadosti o klinické štúdie prostredníctvom série oznámení o možnostiach financovania (FOA), ktoré pokrývajú vývojový kanál intervencie, od prvého testovania na človeku, skorého testovania nových zásahov,…

Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN): Biologic-based Drug Discovery and Development for Disorders of the Nervous System (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Blueprint Neurotherapeutics Network (BPN): Biologic-based Drug Discovery and Development for Disorders of the Nervous System (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 11.3.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Blueprint Neurotherapeutics Network for Biologics (BPN-Biologics) poskytuje podporu pre objavovanie a vývoj biologickej liečby, od optimalizácie vedenia až po fázu I klinického testovania. Toto oznámenie o…

Innovation Grants to Nurture Initial Translational Efforts (IGNITE): Neurotherapeutic Agent Characterization and In vivo Efficacy Studies (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Innovation Grants to Nurture Initial Translational Efforts (IGNITE): Neurotherapeutic Agent Characterization and In vivo Efficacy Studies (R61/R33 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 12.3.2021 Dátum ukončenia: 21.2.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) poskytuje finančné prostriedky na vykonávanie farmakodynamických, farmakokinetických a in vivo štúdií účinnosti, aby sa preukázalo, že navrhované terapeutické…

Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Modular R01s in Cancer Control and Population Sciences (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 12.3.2021 Dátum ukončenia: 8.3.2024 Účel projektu: Toto oznámenie o možnosti financovania (FOA) podporuje žiadosti o výskum v oblasti kontroly rakoviny a populačných vied. Hlavným cieľom je poskytnúť podporu na podporu výskumných snáh o nových vedeckých nápadoch, ktoré majú potenciál…

Understanding and Modifying Temporal Dynamics of Coordinated Neural Activity (R21 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Understanding and Modifying Temporal Dynamics of Coordinated Neural Activity (R21 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 18.3.2021 Dátum ukončenia: 8.5.2024 Účel projektu: Rastúci počet dôkazov naznačuje, že optimálne kognitívne, afektívne a sociálne procesy sú spojené s vysoko koordinovanou nervovou aktivitou. Tieto zistenia naznačujú, že oscilačné rytmy, ich komodulácia naprieč frekvenčnými pásmami, korelácie vrcholových fáz,…

Developing Digital Therapeutics for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial optional)

Názov projektu: Developing Digital Therapeutics for Substance Use Disorders (UG3/UH3 Clinical Trial optional) Dátum vydania: 23.3.2021 Dátum ukončenia: 7.12.2023 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o príležitosti financovania (FOA) je urýchliť vývoj digitálnej terapie (DTx) na liečbu porúch užívania látok (SUD). Pokroky v technológiách ponúkajú bezprecedentné príležitosti na vývoj mobilných, webových alebo iných softvérových platforiem na…

Research on Autism Spectrum Disorders (R01 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: Research on Autism Spectrum Disorders (R01 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 31.3.2021 Dátum ukončenia: 6.3.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnostiach financovania (FOA) je podporiť žiadosti o granty na výskum na podporu výskumu určeného na objasnenie etiológie, epidemiológie, diagnózy a optimálnych prostriedkov poskytovania služieb v súvislosti s poruchami autistického spektra (ASD). Mechanizmus…

Pilot Effectiveness Trials for Post-Acute Interventions and Services to Optimize Longer-term Outcomes (R34 Clinical Trial Required)

Názov projektu: Pilot Effectiveness Trials for Post-Acute Interventions and Services to Optimize Longer-term Outcomes (R34 Clinical Trial Required) Dátum vydania: 1.4.2021 Dátum ukončenia: 17.3.2024 Účel projektu: NIMH hľadá žiadosti pre pilotné projekty na vyhodnotenie predbežnej účinnosti terapeutických zásahov a intervencií poskytovania služieb pre postakútny manažment stavov duševného zdravia, ktoré zodpovedajú štádiu ochorenia z hľadiska ich…