HEAL Initiative: Non-addictive Analgesic Therapeutics Development [Small Molecules and Biologics] to Treat Pain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional)

Názov projektu: HEAL Initiative: Non-addictive Analgesic Therapeutics Development [Small Molecules and Biologics] to Treat Pain (UG3/UH3 Clinical Trial Optional) Dátum vydania: 16.9.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť predklinickú optimalizáciu a vývoj bezpečných, účinných a nenávykových malých molekúl a biologických terapeutík na liečbu bolesti. Cieľom programu je…

Discovery of Cell-based Chemical Probes for Novel Brain Targets (R21 Clinical Trial Not Allowed)

Názov projektu: Discovery of Cell-based Chemical Probes for Novel Brain Targets (R21 Clinical Trial Not Allowed) Dátum vydania: 14.10.2020 Dátum ukončenia: 8.1.2024 Účel projektu: Účelom tohto oznámenia o možnosti financovania (FOA) je podporiť výskumníkov, ktorí majú záujem a schopnosť spojiť úsilie o objavenie chemických sond na báze buniek pre nové mozgové ciele. Očakáva sa, že…

Deň zamestnávateľov – študentom SZU sa predstavilo 11 zdravotníckych zariadení

V stredu 29. marca sa na pôde Slovenskej zdravotníckej univerzity uskutočnil historický prvý Deň zamestnávateľov, ktorí prišli prezentovať svoj záujem i našich študentov. Podujatie otvoril rektor univerzity Dr. h. c. prof. MUDr. Peter ŠIMKO, CSc., po ktorom nasledovali v aule zhruba 2 hodiny prezentácii. Popri tom každé zariadenie malo možnosť zaujať našich študentov na určenom stanovišti.…